АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

Rossmax

ШТО Е ВСУШНОСТ КРВНИОТ ПРИТИСОК? ( апарати за притисок )

Крвниот притисок представува притисок кој крвта го прави во артериите кога срцето чука ( систеолен притисок и кога срцето е во мирување ( дијастолен притисок) .се мери во милиметри живин столб ( mmHg ). Висок крвен притисок ( или хипертензија ) кај возрасни се дефинира како крвен притисок кој е поголем или еднаков од 140 mmHg систолен притисок, и поголем или еднаков од 90 mmHg дијастолен притисок.

Високиот крвен притисок директно го зголемува ризикот од коронарно срцево заболување ( што води кон срцев напад ) и шлог, особено кога се присутни и други ризик фактори.

Високиот крвен притисок може да се појави и кај деца и кај возрасни, но најчесто се појавува кај лица постари од 35 години. Најчесто е распространет помеѓу средновековни и стари лица, кај лица со прекумерно зголемена телесна тежина, алкохоличари и жени кои употребуваат контрацептивни апчиња. Може да биде честа фамилијарна појава, но многу често и лица кои имаат фамилијарна предиспозиција, сепак не заболуваат. Лица со дијабет, ГИХТ, или бубрежни заболувања исто така имаат големи шанси да добијат висок крвен притисок.

Автоматски апарат за притисок на зглобот на раката

Модел S150

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со S150 е еднакво на мерењето кое се добива кај обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. S150 користи осцилометриска метода за мерење на крвниот притисок. Пред да започне мерењето, апаратот го одредува основниот притисок на манжетната кој е еквивалентен на основниот воздушен притисок. Мерењето на Вашиот притисок е засновано на овој притисок. Откако манжетката ќе се надува доволно за да го прекине дотокот на крв во артериите, почнува процес на испуштање на воздухот. Во текот на испуштањето на воздухот апаратот ги мери осцилациите на притисокот предизвикани од Вашиот пулс. Било какво поместување на раката или мускулите во тој период може ќе резултира со грешка во мерењето.

Карактеристики на апаратот:

✔ Smart sense технологија

✔ 90 меморирани мерења

✔ со притискање на едно копче започнува мерењето

✔ јасно истакнат знак за пулс

✔ известување при грешка во мерењето

✔ автоматско исклучување на апаратот после 60 секунди мирување

✔ клинички испитан

✔ торбичка за носење и чување

✔ 5 години гаранција

✔ доживотна калибрација

Автоматски апарат за притисок на зглобот на раката - Модел S150

Автоматски апарат за притисок на зглобот на раката / XL Deluxe /

Модел BE 701

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со BE 701 е еднакво на мерењето кое се добива кај обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. BE 701 користи осцилометриска метода за мерење на крвниот притисок. Пред да започне мерењето, апаратот го одредува основниот притисок на манжетната кој е еквивалентен на основниот воздушен притисок. Мерењето на Вашиот притисок е основано на овој притисок. Откако манжетката ќе се надува доволно за да го прекине дотокот на крв во артериите, почнува процес на испуштање на воздухот. Во текот на испуштањето на воздухот апаратот ги мери осцилациите на притисокот предизвикани од Вашиот пулс. Било какво поместување на раката или мускулите во тој период може ќе резултира со грешка во мерењето. Апаратот користи т.н. Smart Sense технологија – напреден систем за контрола на воздухот. Електронскиот вентил за издишување прецизно го контролира степенот на издишување при што се овозможува прецизно детектирање и анализирање на пулсот. Со ова значително се зголемува прецизноста на резултатите и се постигнува поголема точност на истите.

 

Автоматски мерач на крвен притисок за рачен зглоб / XL Deluxe / – Модел BE 701

Карактеристики на апаратот:

✔ Smart sense технологија

✔ детектор за ризик од хипертензија

✔ детектор за направилна работа на срцето

✔ LCD екран XL големина

✔ просек од последните три мерења

✔ 120 меморирани мерења за два корисника, време и датум

✔ со притискање на едно копче започнува мерењето

✔ патентирана манжетна без латекс

✔ опсег за манжетната од 24 до 36 cm ( за возрасни лица )

✔ јасно истакнат знак за пулс

✔ известување при грешка во мерењето

✔ врска со компјутер

✔ автоматско исклучување на апаратот после 60 секунди мирување

✔ клинички испитан

✔ торбичка за носење и чување

✔ 5 години гаранција

✔ доживотна калибрација

Автоматски апарати за мерење на притисок на надлактица

Модел CH 155

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со CH 155 е еднакво на мерењето кое се добива кај обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. CH 155 користи осцилометриска метода за мерење на крвниот притисок. Пред да започне мерењето, апаратот го одредува основниот притисок на манжетната кој е еквивалентен на основниот воздушен притисок. Мерењето на Вашиот притисок е основано на овој притисок. Откако манжетката ќе се надува доволно за да го прекине дотокот на крв во артериите, почнува процес на испуштање на воздухот. Во текот на испуштањето на воздухот апаратот ги мери осцилациите на притисокот предизвикани од Вашиот пулс. Било какво поместување на раката или мускулите во тој период може ќе резултира со грешка во мерењето. Апаратот ја употребува т.н. Real Fuzzy Технологија го одредува идеалниот притисок на манжетната базирано врз систолниот притисок и големината на раката. Корисниците веќе не мораат да го менуваат нивото на покачување пред мерењето. Оваа технологија го елиминира дискомфортот на рака преку непотребните подесувања за покачувањата, а исто така го превенира и давањето на неточни резултати предизвикани од погрешното подесување на нивото на покачување на манжетната.

Во пакетот се добиваат: батерии, универзална манжетна, детално упатство за употреба, дневник за бележење на резултатите, тобичка за носење и чување.

Автоматски мерач на крвен притисок за надлактица – Модел CH 155

Карактеристики на апаратот:

✔     Real Fuzzy технологија

✔     детектор за ризик од хипертензија

✔     детектор за направилна работа на срцето

✔     LCD екран XL големина

✔     просек од последните три мерења

✔     120 меморирани мерења за два корисника, време и датум

✔     со притискање на едно копче започнува мерењето

✔     патентирана манжетна без латекс

✔     опсег за манжетната од 24 до 36 cm ( за возрасни лица )

✔     јасно истакнат знак за пулс

✔     известување при грешка во мерењето

✔     врска со компјутер

✔     автоматско исклучување на апаратот после 60 секунди мирување

✔     клинички испитан

✔     торбичка за носење и чување

✔     5 години гаранција

✔     доживотна калибрација

Автоматски апарати за мерење на притисок на надлактица / XL Deluxe

Модел MW 701

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со MW 701 е еднакво на мерењето кое се добива кај обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. MW 701 користи осцилометриска метода за мерење на крвниот притисок. Пред да започне мерењето, апаратот го одредува основниот притисок на манжетната кој е еквивалентен на основниот воздушен притисок. Мерењето на Вашиот притисок е основано на овој притисок. Откако манжетката ќе се надува доволно за да го прекине дотокот на крв во артериите, почнува процес на испуштање на воздухот. Во текот на испуштањето на воздухот апаратот ги мери осцилациите на притисокот предизвикани од Вашиот пулс. Било какво поместување на раката или мускулите во тој период може ќе резултира со грешка во мерењето. Апаратот ја употребува т.н. Real Fuzzy Технологија го одредува идеалниот притисок на манжетната базирано врз систолниот притисок и големината на раката. Корисниците веќе не мораат да го менуваат нивото на покачување пред мерењето. Оваа технологија го елиминира дискомфортот на рака преку непотребните подесувања за покачувањата, а исто така го превенира и давањето на неточни резултати предизвикани од погрешното подесување на нивото на покачување на манжетната.

Во пакетот се добиваат: батерии, универзална манжетна, детално упатство за употреба, дневник за бележење на резултатите, тобичка за носење и чување.

Карактеристики на апаратот:

✔ Real Fuzzy технологија

✔ детектор за ризик од хипертензија

✔ детектор за направилна работа на срцето

✔ LCD екран XL големина

✔ просек од последните три мерења

✔ 120 меморирани мерења за два корисника, време и датум

✔ со притискање на едно копче започнува мерењето

✔ патентирана манжетна без латекс

✔ опсег за манжетната од 24 до 36 cm ( за возрасни лица )

✔ јасно истакнат знак за пулс

✔ известување при грешка во мерењето

✔ врска со компјутер и AC адаптер ( по избор )

✔ автоматско исклучување на апаратот после 60 секунди мирување

✔ клинички испитан

✔ торбичка за носење и чување

✔ 5 години гаранција

✔ доживотна калибрација

✔ тежина 552 g ( без батерија )

Автоматски апарати за мерење на притисок на надлактица / XL Deluxe / - Модел MW 701

Рачен свигмоманометар

Модел GD 102

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со свигмоманометарот на Rossmax е еднакво на мерењето кое се добива кај обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок во сите услови и особено кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. Анероидниот мерач GD 102 користи исклучително прецизна метода при мерењето на Вашиот крвен притисок.

Во пакетот се добиваат: пумпица со црево и стетоскоп, универзална манжетна, детално упатство за употреба, дневник за бележење на резултатите, мека тобичка за носење и чување.

Рачен свигмоманометар – Модел GD 102

Карактеристики на топломерот:

✔ повеќенаменски функционални мерења ( тело, просторија, објакти )

✔ мерење на температурата за 1 секунда ( на неколку цм оддалеченост од слепоочницата )

✔ 9 мемории за резултатите од мерењата

✔ светлечки дигитален екран на позадината на апаратот

✔ аларм за известување за покачена температура

✔ автоматско исклучување после употреба ( за 1 минута )

✔ индикатор за замена на батериите

✔ идеален за деца и бебиња

✔ клинички испитан

✔ 5 години гаранција

✔ тежина: 55г ( без батерија )

✔ димензии: 14,5 cm ( должина ) x 4cm ( ширина ) x 4cm ( дебелина )

✔ едноставен за употреба

ЗОШТО ТРЕБА ДА СЕ МЕРИ ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА (дигитални термометри)

Мерењето на температура е својствено за сите луѓе кога ке се преладат за време на метеоролошките промени кои се случуваат на пролет и на есен. Од голема важност е мерењето на температура од медицински аспект. Причината е во тоа што некои болести се карактеризираат со карактеристични промени во телесната температура. Исто така, текот на одредени болести може да се прати со мерење на телесната температура и врз основа на тоа докторот може да ја одреди ефикасноста на започнатото лечење. Покачената температура е знак дека во организмот се случува некаков процес. Таа е знак дека телото е во одбрана против одредена болест. Треската е најчест патолошки ( се однесува на болест ) облик на покачување на телесната темпрература.

Инфрацрвен топломер за безконтактно мерење на температура

Модел HA 500

Безконтактниот топломер на Rossmax користи инфрацрвен детектор за детектирање на телесната температура од површината на слепоочницата кај возрасни и кај деца во домашни услови. Овој топломер исто така може да ја детектира температурата на просторијата, како и температурата на одредени објекти. На пример, може да се искористи за да се измери температурата на млекото за бебето. Се препорачува при мерењето на телесната температура да се користи слепоочницата, поради тоа што се добиваат исти вредности како и при оралното мерење на температурата. Ако топломерот детектира телесна температура еднаква или поголема од 37.5 °C ќе се слушнат 4 бипкања пропратени со трепкање на екранот за да го извести корисникот за покачена температура. Ве замолуваме детално да се прегледа упатството за употреба за дознавање на сите детали повразни со овој извонреден апарат.

Во комплетот следуваат: батерии, заштитна кутија за чување, упатството за употреба и одржување, гарантен лист.

Карактеристики на топломерот:

✔ повеќенаменски функционални мерења ( тело, просторија, објакти )

✔ мерење на температурата за 1 секунда ( на неколку цм оддалеченост од слепоочницата )

✔ 9 мемории за резултатите од мерењата

✔ светлечки дигитален екран на позадината на апаратот

✔ аларм за известување за покачена температура

✔ автоматско исклучување после употреба ( за 1 минута )

✔ индикатор за замена на батериите

✔ идеален за деца и бебиња

✔ клинички испитан

✔ 5 години гаранција

✔ тежина: 55г ( без батерија )

✔ димензии: 14,5 cm ( должина ) x 4cm ( ширина ) x 4cm ( дебелина )

✔ едноставен за употреба

Дигитален топломер ( со флексибилен врв )

Модел TG 380

Дигиталниот медицински топломер на Rossmax со флексибилен врв дава прецизно и брзо мерење на телесната температура. Може да се да се употребува за орално, ректално и аксиларно мерење на температурата. На дигиталниот екран се отчитуваат вредностите од мерењето. Доколку  корисникот има покачена телесна температура се слушаат 4 бипкања кои даваат известување. Векот на траење на батеријата е во зависност од бројот на користења. Може да трае и до 3 години. Овој топломер е отпорен на влага.

Во комплетот следуваат: батерии, заштитна кутија за чување, упатството за употреба и одржување, гарантен лист.

Карактеристики на топломерот:

✔ за орална, ректална и аксиларна уоптреба

✔ мерење на температурата за 10 секунди

✔ водоотпорен

✔ аларм за известување за покачена температура

✔ распон на мерењата од 32,0 °C – 42,9 °C

✔ чување на вредностите од последното мерење

✔ автоматско исклучување после употреба ( го продолжува траењето на батеријата )

✔ индикатор за замена на батеријата

✔ клинички испитан

✔ 5 години гаранција

✔ тежина: 14,5 г ( со батерија )

✔ димензии: 12,2 cm ( должина )x 2cm ( ширина ) 1,2 cm ( дебелина )

✔ едноставен за употреба

Дигитален топломер (со цврст врв)

Модел TG 100

Дигиталниот медицински топломер на Rossmax дава брзо и прецизно мерење на телесната температура. Овој топломер може да се употребува за орално, ректално и аксиларно мерење на температурата. На дигиталниот екран се отчитуваат вредностите од мерењето. Доколку корисникот има покачена телесна температура се слушаат 4 бипкања кои даваат известување.

Во комплетот следуваат: батерии, заштитна кутија за чување, упатството за употреба и одржување, гарантен лист.

Карактеристики на топломерот:

✔ за орална, ректална и аксиларна уоптреба

✔ мерење на температурата за 60 секунди

✔ аларм за известување за покачена температура

✔ распон на мерењата од 32,0 °C – 42,9 °C

✔ чување на вредностите од последното мерење

✔ автоматско исклучување после употреба ( го продилжува траењето на батеријата )

✔ индикатор за замена на батеријата

✔ клинички испитан

✔ 5 години гаранција

✔ тежина: 8г ( без батерија )

✔ димензии: 12,2 cm ( должина )x 2cm ( ширина ) 1,2 cm ( дебелина )

✔ едноставен за употреба

КАКО ДИШЕМЕ? (инхалатори)

Ние вишуваме и издишуваме повеќе од 20.000 пати во текот на еден ден. Кога вдишуваме градите се подигаат и дијафрагмата се шири кон долу, правејќи делумен вакум во градниот кош. Овој вакум го повлекува вдишаниот воздух во гоните и долните дишни патишта. Кога издишуваме, плуќата и градниот кош се враќаат во почетната положба и потрошениот воздух се исфрла од телото преку дишните патишта. Дишењето е точно прилагодено на моменталната метаболичка состојба – на пример, физички одмор или активност – од центарот за дишење во мозокот.

Компресорен инхалатор со клип

Модел NB 80

Со соодветна грижа и употреба, NB 80 инхалаторот ќе Ви овозможи долготрајно и доверливо лечење. Овој инхалатор работи на наизменична струја. Третманите се прават брзо, безбедно, тивко и пријатно, што го прави овој инхалатор идеален за сите ворасти. Пред употреба на овој инхалатор се препорачува детално да се прочита упатството за употреба за да се дознае какви се функции има и да се направи советување со ОРЛ специјалиста или пулмоалерголог. Преку нивните совети и упатства Вие ќе се почуствствувате сигурно во употребата и ќе знаете на кој начин ќе ги добиете најефикасните резултати од третманите на инхалација за соодветната респираторна состојба. NB 80 инхалаторот е наменет за лечење на астма, хронично обструктивна белодробна болест ( ХОББ ) и други респираторни заболувања кои бараат употреба од аеросолни лекови во текот на самото лекување. За употребата на аеросолните лекови потребно е да имате упатство за употреба од Вашиот лекар.

VA технологија ( Valve Adjustable Technology – технологија на прилагодливост на вентилот )

Соодветниот прилагодлив вентил има способност смирено да ги разнесе лековите со различен вискозитет во согласност со потребите на секој корисник. Нашата VA технологија овозможува прилагодување на нивото на распрскување од 0.1 ( затворен )– 0.25мл/мин ( целосно отворен ). Нивото на распрскување може да биде прилагодена од страна на корисникот на многу лесен начин. Високото ниво на распрскување е наменета за лекови со поголема вискозност и за возрасни, додека ниското ниво на распрскување ( со затворен вентил ) е посоодветна за бебиња и деца ( понизок белодробен капацитет ).

Додатоци: инхалационен вентил, црево за воздух, филтери за воздух, продолжеток за уста, AC адаптер, торба за носење, упатство за употреба, гарантен лист.

Карактеристики на инхалаторот:

✔ “ VA ” технологија, со прилагодлив вентил

✔ големина на честичките < 3 μm

✔ тивко работење, вграден намалувач и пригушувач на вибрациите

✔ капацитет на садот за лек 5 ml

✔ идеален за деца

✔ маска и за деца и за возрасни

✔ AC адаптер, 12 V

✔ клинички испитан

✔ 2 години гаранција

✔ тежина: 600 g ( без додатоци )

✔ димензии: 14 cm ( должина ) x 10 cm( ширина ) x 7 cm ( висина )

✔ едноставен за употреба и чистење

Компресорен инхалатор за интензивна употреба

Модел NB 500

Со соодветна грижа и употреба, NB 500 инхалаторот ќе Ви овозможи интензивно лечење преку долготрајна и доверлива употреба. Овој инхалатор работи на стандардна наизменична струја. Третманите се прават брзо, безбедно, тивко и пријатно, што го прави овој инхалатор идеален за сите ворасти. Пред употреба на овој инхалатор се препорачува детално да се прочита упатството за употреба за да се дознае какви се функции има и да се направи советување со ОРЛ специјалист или пулмоалерголог. Преку нивните совети и упатства Вие ќе се почуствствувате сигурно во употребата и ќе знаете на кој начин ќе ги добиете најефикасните резултати од третманите на инхалација за соодветната респираторна состојба. NB 500инхалаторот е наменет за лечење на астма, хронично обструктивна белодробна болест (ХОББ) и други респираторни заболувања кои бараат употреба од аеросолни лекови во текот на самото лекување.

Во комплетот се добиваат: инхалационен вентил, црево за воздух, филтери за воздух, продолжеток за уста, AC адаптер, торба за носење, упатство за употреба, гарантен лист.

Карактеристики на инхалаторот:

✔ “ VA ” технологија, со прилагодлив вентил

✔ големина на честичките < 2.5 μm

✔ екстра тивко работење со кутија за абсорбирање на вибрации

✔ капацитет на садот за лек 5 ml

✔ идеален за деца

✔ маска и за деца и за возрасни

✔ работа на струја

✔ клинички испитан

✔ 2 години гаранција

✔ тежина: 1,72 kg ( без додатоци )

✔ димензии: 22,2 cm ( должина ) x 15,8 cm( ширина ) x 12cm ( висина )

✔ едноставен за употреба и чистење

© AudioBM | 2017