АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

Нашиот тим

Ординација


Народен фронт 29/3 Капиштец, Центар - Скопје

Спец. Д–р Гоце Златески

Специјалист по оториноларингологија

 • Медицински Факултет Скопје – Катедра за Оториноларингологија
 • Медицински Универзитет – Плевен, Р. Бугарија  Општа медицина
 • Сертификати за учество на многубројни меѓународни конгреси како во земјава така и пошироко     

Народен фронт 29/3 Капиштец, Центар - Скопје

Весна Анчевска

Медицинска сестра – Дефектолог

 • Филозофски Факултет – Скопје - Институт за дефектологија - Дефектологија
 • СМУГС "Д-р Панче Караѓозов" – Скопје Медицинска сестра

Продавница


Народен фронт 29/3 Капиштец, Центар - Скопје

Маја Фотевска

Дипломиран дефектолог (управител)

 • Филозофски Факултет - Скопје – Институт за  дефектологија - Дефектологија
 • СОУ „ Д-р Јован Калаузи „ – Битола Медицинска сестра
 • 'Ртањ, Р.Србија 2016 -   Нови продукти Unitron, Bernafon, Rossmax
 • Врњачка Бања – Р. Србија 2015 – Нови продукти Unitron, Bernafon, Rossmax
 • Ковачица - Србија 2012 – слушни aпарати Bernafon и Unitron
 • Дивчибаре – Србија 2013 - слушни aпарати Berna

Народен фронт 29/3 Капиштец, Центар - Скопје

Ненад Трпkoвски

Сервисер

 • УСО „ Орце Николов „ – Скопје – Електроника и телекомуникации - Техничар за електроника и телекомуникации
 • Швајцарија 2005 - Состав, сервисирање и проблематика   на слушни aпарати Bernafon
 • Канада 2005 - Состав, сервисирање и проблематика на слушни aпарати Unitron
 • Мокра Гора - Србија 2011 –слушни aпарати  Bernafon и Unitron
 • Ковачица - Србија 2012 – слушни aпарати Berna

Димитар Влахов 21 Струмица ( до Атлантис

Трајче Минов

Дипломиран дефектолог

 • Филозофски Факултет Скопје– Институт за дефектологија, Дефектологија
 • Филозофски Факултет Скопје– Институт за дефектологија
 • Специјална едикација и рехабилитација – во тек
 • СУ „ Јане Сандански“ – Струмица
 • Врњачка Бања – Р. Србија 2015 – Нови продуктиUnitron, Bernafon, Rossmax
 • Струмица 2012- Инклузивно образование Сојуз на дефектолози на Р.Македонија

Ружа Делчева бб Битола ( до Тера телевизија)

Наташа Калаба - Вељанов

Дипломиран дефектолог

 • Филозофски Факултет – Институт за дефектологија, Дефектологија
 • Филозофски Факултет – Институт за дефектологија
 • СОУ „ Д-р Јован Калаузи“ Битола -Медицинска сестра

Никола Карев бб Охрид ( Трговски центар Трудбеник )

Марија Филипоска

дипломиран логопед

 • Средно училиште  ОСУ “ Св.Климент Охридски” Охрид –  отсек медицинска сестра/техничар
 • Медицински Факултет – Скопје, отсек логопедија 
 • Сертификат за аугментативна и алтернативна комуникација -м.3/2018 година
   

© AudioBM | 2017