АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

BAHA

Baha® импланти за коскена спроводливост

Повеќе од 30 години Baha® коскените импланти ги поврзуваат луѓето со светот на звуци. Cochlear Baha® продуктите се клинички тестирани решениа за третман на кондуктивно слушно оштетување, мешано слушно оштетување и едностана глувост. Cochlear Baha® продуктите ја употребуваат коскената спроводливост на слух за да го пренесат звукот до внатрешното уво.

Принцип на работа

Звучниот процесор ги прима звучните вибрации, додека поврзувачкиот дел ги претвора појачаните звуци во механички вибрации од Cochlear Baha® процесорот до имплантот. Мал титаниумски имплант се поставува во коската позади увото каде расте заедно со коската. Имплантот ги пренесува вибрациите директно до кохлеата преку коскената спроводливост.

© AudioBM | 2017