АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

NUCLEUS 5

Cochlear Nucleus CP810 звучниот процесор   заедно со кохлеарниот имплант служи за да го пренесе звукот до кохлеата, која што претставува внатрешно уво.

Процесорот се состои од процесирачка единица, кука, приклучок, кабел за приклучок и модул за батерија. Двете копчиња од процесирачката единица Ви овозможуваат контрола на функциите на Вашиот процесор.

Исто така можете да го користите и далечинскиот управувач Cochlear Nucleus CR 110 за контрола на функциите на Вашиот процесор. Тој Ви овозможува лесно да комуницирате со два процесори во исто време. Исто така обезбедува решавање на одредени проблеми кои можат да настанат.

Cochlear Nucleus CP810

 1. Приклучок
 2. магнет за приклучок
 3. кабел за приклучок      
 4. долно копче
 5. микрофон
 6. горно копче
 7. индикатор за светло
 8. кука
 9. процесирачки дел
 10. модул за батерија
 11. капаче за  додатоци 
© AudioBM | 2017