АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

MOXI FIT

Moxi Fit 800, Moxi Fit 700, Моxi Fit 600

Слушен апарат со звучник во уво, дава најчист и префинет звук во Вашето уво:

 • функцијата Sound Nav  Ви овозможува  оптимално слушање, комфор и јасност  до максимум 7 опкружувања со автоматско насочување на микрофонот во зависност од опкружувањето
 • Oпцијата  Sound Conductor Ви овозможува балансирање при автоматското насочување на микрофонт односно  при промена на опкружувањето било тоа да е разговор во бучна средина, каде што има  и галама, но и во тивко опкружување како и можност да уживате во музиката.
 • Опцијата SpeechZone 2 со бинаурална амплификација Ви овозможува јасно да ги слушате соговорниците во распон од 360 °
 • Опцијата SpeechZone  Ви овозможува максимална насоченост на микрофонот кон соговорникот  кога апаратите ќе детектираат дека изворот на звукот – говорот се наоѓа напред кога се наоѓате во бучна средина.
 • Log It All – се добиваат статистички податоци за  носењето на Вашите апарати посебно за секое опкружување со што се добива слика за вашиот животен стил и опциите кои ги нуди вашиот слушен апарат а е понатаму потребно за понатамошни подесувања.
 • Automatic Adaptation Manager -  функција која се активира по потреба со која  автоматски Вие ја добивате  потребната амплификација во зависност од искуството на носење на слушен апарат.
 • Binaural Phone- со оваа функција звукот од телефонот го слушате и на двата слушни апарати безжично без користење на дополнителна опрема.
 • MyMusic -  Музиката како вештачки извор на звук кај лицата со оштетен слух често не им дозволува да уживаат во истата. Со опцијата MyMusic Вие повторно можете да уживате во звуците на Вашата омилена музика.
 • Pinna Effect – функција со која се слушањето преку слушниот апарат  се приближува до природното слушање.
 • Natural Sound Balance – опција со која непојачаниот звук кој влегува и се меша со појачаниот  да се избалансира и да се добие што поприроден звук.
 • AntiShock – јаките и изненадни звуци кои ги има постојано околу нас со оваа опција се потиснуваат без притоа да се влијае на појачувањето на другите звуци.
© AudioBM | 2017