АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

UNITRON

Bernafon

Повеќе од 40 години ја развива технологијата на слушни инструменти, нудејќи широк спектар на помагала со цел да ги задоволи индивидуалните потреби на лицата со оштетен слух.Со седиште во Онтарио, Канада, Unitron обезбедува слушни помагала на лицата со оштетен слух во повеќе од 80 земји.


© AudioBM | 2017