АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

Ординација

Специјалистичка ординација за уво нос и грло "АудиоБМ - Медикал"

Д-р Гоце Златески

 • Специјалистички ОРЛ прегледи
 • Ендоскопска дијагностика
 • Третман на заболувањата на уво, нос и грло
 • Фиберназофаринголарингоскопија
 • Третман на епистаксиТимпанометрија и стапедијален рефлекс
 • Инхалации
 • Аспирации
 • Испирање на уво со отстранувње на масен чеп (церумен)
 • Материјал за микробиолошки и лабораториски анализи
 • Ехо на синуси
 • Кабинет за слушна и говорна рехабилитација
 • Тонална лиминарна аудиометрија
 • Проверка на разбирливост на говор по адаптација на слушно помагало
 • Рехабилитација на лица со пречки во слухот и говорот

© AudioBM | 2017