Audio BM hearing aids and ENT

Rossmax

Çfarë është shtypja e gjakut? (aparate për tension)

Shtypja e gjakut paraqet shtypjen që e bën gjakun në arterite kur zemra rreh (shtypja sistolike dhe kur zemra është në pushim (shtypja diastolike). Matet me milimetra shtyllë të zhivës (mmHg). Shtypja e lartë e gjakut (ose hipertensioni) tek të rriturit është përcaktuar si shtypja e gjakut që është më e madhe ose e barabartë me shtypje sistolike nga 140 mmHg dhe më e madhe ose e barabartë me shtypje diastolike  nga 90 mmHg. Shtypja e lartë e gjakut drejtpërdrejt rrit rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës (e cila çon deri në sulm të zemrës) dhe goditje në tru, sidomos kur ka edhe faktorë tjerë të rrezikut.

Shtypja e lartë e gjakut mund të paraqitet edhe tek fëmijët dhe të rriturit, por zakonisht paraqitet tek personat më të  moshuar se 35 vjeç. Më shpesh e kanë personat mesjetare dhe të moshuarit, njerëzit me peshë tepër të madhe, persona që pinë alkool dhe gratë që përdorin pilula kontraceptive. Ajo mund të jetë dukuri e shpeshtë familjare, por shumë shpesh personat që kanë një predispozitë familjare, nuk e kanë atë. Perosnat me diabet, GIHT ose sëmundje të veshkave gjithashtu kanë shanse të mëdha të kenë shtypjen e lartë të gjakut.

Aparat automatik për matjen e shtypjes së dorës

Модел S150

Modeli S150

Matja e shtypjes së gjakut që bëhet me S150 është e barabartë me matjen që merret nga personat profesionistë të trajnuar me manshetë dhe stetoskop. Ky aparat ka për qëllim për të matur shtypjen e gjakut tek të rriturit. Nuk përdoret për foshnjat. S150 përdor metodën oshilometrike për matjen e shtypjes së gjakut. Para fillimit të matjes, aparati përcakton shtypjen baze të manshetës që është e barabartë me shtypjen baze të ajrit. Matja e shtypjes bazohet mbi këtë shtypje. Pasi që mansheta do të fryhet në mënyrë të mjaftueshme për të ndaluar rrjedhjen e gjakut në arteriet, fillon procesi i lëshimit të ajrit. Gjatë lëshimit të ajrit aparati i mat oscilacionet e shtypjes që shkaktohen nga pulsi juaj. Çdo lëvizje e krahut apo muskujve në atë periudhë mund të rezultojë me një gabim në matjen.

 

Tiparet e aparatit:

 • Smart sense teknologji,
 • 90 matjet е ruajtura,  
 • me shtytjen e një butoni fillon,
 • shenja e treguar qartë për pulsin  
 • njoftim për gabim në matje,
 • shkyçje automatike e aparatit pas 60 sekonda pushim,
 • i testuar klinikisht,
 • qese për të mbajtur dhe për ta ruajtur,
 • 5 vjet garanci,
 • kalibrimi gjatë gjithë jetës 

Aparat automatike për matjen e shtypjes së dorës / XL Deluxe /

Aparat automatike për matjen e shtypjes së dorës / XL Deluxe /

Model BE 701

 

Matja e shtypjes së gjakut që bëhet me BE710 është e barabartë me matjen që merret nga personat profesionistë të trajnuar me manshetë dhe stetoskop. Ky aparat ka për qëllim për të matur shtypjen e gjakut tek të rriturit. Nuk përdoret për foshnjat. BE 701  përdor metodën oshilometrike për matjen e shtypjes së gjakut. Para fillimit të matjes, aparati përcakton shtypjen baze të manshetës që është e barabartë me shtypjen baze të ajrit. Matja e shtypjes bazohet mbi këtë shtypje. Pasi që mansheta do të fryhet në mënyrë të mjaftueshme për të ndaluar rrjedhjen e gjakut në arteriet, fillon procesi i lëshimit të ajrit. Gjatë lëshimit të ajrit aparati i mat oscilacionet e shtypjes  që shkaktohen nga pulsi juaj. Çdo lëvizje e krahut apo muskujve në atë periudhë mund të rezultojë me një gabim në matjen. Aparati përdor një Smart Sense teknologji - një sistem i avancuar për kontroll të ajrit. Ventili elektrik për lëshimin e ajrit në mënyrë precize e kontrollon shkallën e lëshimit duke mundësuar detektimin e saktë dhe analizimin e pulsin. Me këtë në mënyrë të konsiderueshme rritet saktësinë e rezultateve dhe arritet saktësinë më të lartë të tyre.

 

Aparat automatike për matjen e shtypjes së dorës / XL Deluxe / – Model BE 701

Tiparet e aparatit:

 • Smart sense teknologji,
 • një detektor për rrezik nga hipertensioni,
 • një detektor për punë të parregullt të zemrës,
 • LCD ekran  madhësi XL,
 • një mesatare prej tre matjeve të fundit,
 • 120 matje të memoruara për dy përdorues,
 • koha dhe data,
 • me shtypjen e një butoni fillon matja,
 • mansheta e patentuar pa lateks,
 • madhësia e manshetës 24 deri 36 cm (për të rriturit),
 • shenja e treguar qartë për pulsin,
 • njoftim për gabim në matje,
 • shkyçje automatike e aparatit pas pushimi nga 60 sekonda,
 • i testuar klinikisht,
 • qese për të mbajtur dhe për ta ruajtur,
 • 5 vjet garanci ,
 • kalibrimi gjatë tërë jetës

 

 

 

Аparati automatik për matjen e shtypjes së krahut

Model CH 155

Matja e shtypjes së gjakut që bëhet me CH 115  është e barabartë me matjen që merret nga personat profesionistë të trajnuar me manshetë dhe stetoskop. Ky aparat ka për qëllim për të matur shtypjen e gjakut tek të rriturit. Nuk përdoret për foshnjat. CH 115  përdor metodën oshilometrike për matjen e shtypjes së gjakut. Para fillimit të matjes, aparati përcakton shtypjen baze të manshetës që është e barabartë me shtypjen baze të ajrit. Matja e shtypjes bazohet mbi këtë shtypje. Pasi që mansheta do të fryhet në mënyrë të mjaftueshme për të ndaluar rrjedhjen e gjakut në arteriet, fillon procesi i lëshimit të ajrit. Gjatë lëshimit të ajrit aparati i mat oscilacionet e shtypjes  që shkaktohen nga pulsi juaj. Çdo lëvizje e krahut apo muskujve në atë periudhë mund të rezultojë me një gabim në matjen.Aparati përdor Real Fuzzy Teknologi-në që ë cakton shtypjen ideale të manshetës duke bazuar në shtypjen sistolike dhe madhësinë e krahut. Përdoruesit tanimë nuk kanë nevojë ta ndryshojnë nivelin e rritjes para matjes. Kjo teknologji e eliminon diskomforin e krahut përmes rregullimeve të panevojshme për rritje, dhe gjithashtu e parandalon dhënien e rezultateve të pasakta të shkaktuara nga rregullimi i gabuar i nivelit për rritje të manshetës.

Në pakon ka: bateri, një manshetë universale, udhëzim i detajuar për përdorim, një ditar për të regjistruar rezultatet, qese për ta mbajtur dhe për ta ruajtur.

Аparati automatik për matjen e shtypjes së krahut - Model CH 155

Tiparet e aparatit:

 • Real Fuzzy  teknologji
 • një detektor për rrezik nga hipertensioni
 • një detektor për punë të parregullt të zemës
 • LCD ekran  madhësia XL
 • një mesatare prej tre matjeve të fundit
 • 120 matje të memoruara për dy përdorues
 • koha dhe data
 • me shtypjen e një butoni fillon matja
 • mansheta e patentuar pa lateks
 • madhësia e manshetës 24 deri 36 cm (për të rriturit)
 • shenja e treguar qartë për pulsin
 • njoftim për gabim në matje
 • shkyçje automatike e aparatit pas pushimi nga 60 sekonda
 • i testuar klinikisht
 • qese për të mbajtur dhe për ta ruajtur
 • 5 vjet garanci
 • kalibrimi gjatë tërë jetës

Аparati automatik për matjen e shtypjes së krahut /XL Deluxe/

Model MW 701

Matja e shtypjes së gjakut që bëhet me MW 701  është e barabartë me matjen që merret nga personat profesionistë të trajnuar me manshetë dhe stetoskop. Ky aparat ka për qëllim për të matur shtypjen e gjakut tek të rriturit. Nuk përdoret për foshnjat. MW 701  përdor metodën oshilometrike për matjen e shtypjes së gjakut. Para fillimit të matjes, aparati përcakton shtypjen baze të manshetës që është e barabartë me shtypjen baze të ajrit. Matja e shtypjes bazohet mbi këtë shtypje. Pasi që mansheta do të fryhet në mënyrë të mjaftueshme për të ndaluar rrjedhjen e gjakut në arteriet, fillon procesi i lëshimit të ajrit. Gjatë lëshimit të ajrit aparati i mat oscilacionet e shtypjes  që shkaktohen nga pulsi juaj. Çdo lëvizje e krahut apo muskujve në atë periudhë mund të rezultojë me një gabim në matjen. Aparati përdor Real Fuzzy Teknologi-në që e cakton shtypjen ideale të manshetës duke bazuar në shtypjen sistolike dhe madhësinë e krahut. Përdoruesit tanimë nuk kanë nevojë ta ndryshojnë nivelin e rritjes para matjes. Kjo teknologji e eliminon diskomforin e krahut përmes rregullimeve të panevojshme për rritje, dhe gjithashtu e parandalon dhënien e rezultateve të pasakta të shkaktuara nga rregullimi i gabuar i nivelit për rritje të manshetës.

Në pakon ka: bateri, një manshetë universale, udhëzimi i detajuar për përdorim, një ditar për të regjistruar rezultatet, qese për ta mbajtur dhe për ta ruajtur.

Tiparet e aparatit:

 • Real Fuzzy  teknologji
 • një detektor për rrezik nga hipertensioni
 • një detektor për punë të parregullt të zemrës
 • LCD ekran  madhësia XL
 • një mesatare prej tre matjeve të fundit
 • 120 matje të memoruara për dy përdorues
 • koha dhe data
 • me shtypjen e një butoni fillon matja
 • mansheta e patentuar pa lateks
 • madhësia e manshetës 24 deri 36 cm (për të rriturit)
 • shenja e treguar qartë për pulsin
 • njoftim për gabim në matje
 • shkyçje automatike e aparatit pas pushimi nga 60 sekonda
 • i testuar klinikisht
 • qese për të mbajtur dhe për ta ruajtur
 • 5 vjet garanci
 • kalibrimi gjatë tërë jetës
 • pesha 552 (pa bateri)

Аparati automatik për matjen e shtypjes së krahut /XL Deluxe -  MW 701

Svigmomanometri i dorës

Model GD 102

 

Shtypja e gjakut i që bëhet me Svigmomanometrin Rossmax 701 është e barabartë me matjen që merret nga personat profesionistë të trajnuar me manshetë dhe stetoskop. Ky aparat përdoret për matjen e shtypjes së gjakut në të gjitha kushte veçanërisht tek personat të moshuar. Nuk përdorët për foshnje. Matësi aneroid GD 102 përdor një metodë jashtëzakonisht të saktë për të matur shtypjen e gjakut tuaj.

Në pakon ka: një pompë me zorrë dhe stetoskop, një manshetë universale, udhëzimi i detajuar për përdorim, një ditar për të regjistruar rezultatet, qese për ta mbajtur dhe për ta ruajtur

Svigmomanometri i dorës - Model GD 102

Tiparet e aparatit:

 • Një cilësi me performansa të shkëlqyeshme
 •  me një numërues të madh dhe lehtë për të lexuar
 •  përdorim me një dorë
 •  një pompë me afat të gjatë
 •  një manshetë pa lateks
 •  madhësia e manshetës nga  24 deri 36 cm (për të rritur)
 •  i testuar klinikisht
 •  qese për të mbajtur dhe për ta ruajtur
 •  2 vjet garanci
 •  kalibrimi gjatë tërë jetës
 •  pesha 170g. ( vetëm numëruesi)

PSE duhet të matet temperatura e trupit (termometër dixhital)

Matja e temperaturës është karakteristike për të gjithë njerëzit, kur do të ftohen gjatë ndryshimeve meteorologjike që po ndodhin në pranverë dhe në vjeshtë. Me rëndësi të madhe është matja e temperaturës nga aspekti mjekësor. Arsyeja është se disa sëmundje karakterizohen me ndryshime karakteristike në temperaturën e trupit. Gjithashtu, rredhja e sëmundjeve të caktuara mund të ndjeket me matjen e temperaturës së trupit  dhe në bazë të rezultateve mjeku mund të përcaktojë efektivitetin e trajtimit të filluar. Temperatura e rritur është një shenjë që në organizmin po ndodh ndonjë proces. Ajo është një shenjë se trupi  luftohet  kundër ndonjë sëmundje të caktuar. Ethja është një formë  patologjike më të zakonshme (ka të bëjë me ndonjë sëmundje) të rritjes se temperaturës së trupit.

Termometri infra të kuqe për matjen e temperaturës pa kontakt

Model HA 500

 

Termometri pa kontakt i  Rossmax-it përdor një detektor infra të kuqe për të detektuar temperaturën e trupit të sipërfaqes së tëmthave tek të rriturit dhe fëmijët në kushte shtëpiake. Kjo termometër mund të detektojë temperaturën e dhomës, dhe temperaturën e objekteve të caktuara. Për shembull, mund të përdoret për të matur temperaturën e qumështit për një foshnje. Rekomandohet që për matjen e temperaturës së trupit të përdoret zona e tëmthave, sepse merren të njëjtat vlera, si gjatë matjes orale të temperaturës. Nëse termometri detekton temperaturën e trupit të barabartë ose më të madhe se 37.5 ° C do të dëgjohen  4 alarme të ndjekur me sinjale të ndritshme në për ta njoftuar përdoruesin për temperaturën e ngritur. Ne ju kërkojmë që me kujdes ta shqyrtoni udhëzimin e përdorimit për të ditur të gjitha detajet lidhur me këtë aparat të shkëlqyeshëm. 

Në kompletin ka: bateri, një kuti mbrojtëse për ta ruajtur, udhëzimi për përdorim dhe mirëmbajtje, fletë garancie.

Tiparet e termometrit:

 • matjet multi-funksionale (trupi, hapësira, objekte)
 • matja e temperaturës për 1 sekondë ( në disa largësi nga disa cm nga zona e tëmthave)
 • 9 memori për rezultatet e matjeve
 • një ekran i ndritshëm digjital të aparatit
 • alarm për njoftim për temperaturë të ngritur
 • shkyçje  automatike pas përdorimit (për 1 minutë)
 • një tregues për zëvendësim të baterive
 • ideal për fëmijët dhe foshnjat
 • i testuar klinikisht
 • 5 vjet garanci
 • pesha: 55g (pa bateri)
 • dimensione: 14,5 cm (gjatësi) x 4cm (gjerësi) x 4cm (trashësi, i thjeshtë për t'u përdorur)

Termometër Digjital (me një majë fleksibile)

Model TG 380

Termometri digjital mjekësor Rossmax me një majë fleksibile siguron një matje të shpejtë dhe precize të temperaturës së trupit.  Mund të përdoret për matjen e temperaturës orale, rektale dhe aksilare. Në ekranin digjital do të lexohen vlerat e matjes. Në qoftë se përdoruesi ka një temperaturë të ngritur do të dëgjohen  4 alarme që japin njoftime. Afati i baterisë varet nga numri i përdorimeve. Mund të zgjasë deri në 3 vjet. Ky termometër është rezistent ndaj lagështisë. 

Në kompletin ka: bateri, një kuti mbrojtëse për ta ruajtur, udhëzimi për përdorim dhe mirëmbajtje, fletë garancie.

Tiparet e termometrit:

 • për përdorim oral
 • rektal dhe aksilar
 • matja e temperaturës në 10 sekonda
 • i rezistent ndaj ujit
 • alarm për temperaturë të ngritur
 • matje nga  32,0 ° C  deri në  42,9 ° C
 • i ruan vlerat e matjes së fundit
 • shkyçje automatike pas përdorimit (zgjat jetën e baterisë)
 • një tregues për zëvendësimin e baterisë
 • i testuar klinikisht
 • 5 vjet garanci
 • pesha: 14,5 g (me bateri)
 • dimensionet: 12,2 cm (gjatësi) x 2cm (gjerësi) 1,2 cm (trashësi)
 • i thjeshtë  për t'u përdorur).

Termometër Digjital (me një majë të fortë)

Model TG 100

 

Termometri digjital mjekësor Rossmax siguron një matje të shpejtë dhe precize të temperaturës së trupit.  Ky termometër mund të përdoret për matjen e temperaturës orale, rektale dhe aksilare. Në ekranin digjital do të lexohen vlerat e matjes. Në qoftë se përdoruesi ka një temperaturë të ngritur do të dëgjohen  4 alarme që japin njoftime.

Në kompletin ka: bateri, një kuti mbrojtëse për ta ruajtur, udhëzimi për përdorim dhe mirëmbajtje, fletë garancie.

Tiparet e termometrit:

 • për përdorim oral
 • rektal dhe aksilar
 • matja e temperaturës për 60
 • alarm për temperaturë të ngritur
 • matje nga  32,0 ° C  deri në 42,9 ° C
 • i ruan vlerat e matjes së fundit
 • shkyçje automatike pas përdorimit (zgjat jetën e baterisë)
 • një tregues për zëvendësimin e baterisë
 • i testuar klinikisht
 • 5 vjet garanci
 • pesha: 8 g (pa bateri)
 • dimensionet: 12,2 cm (gjatësi) x 2cm (gjerësi) 1,2 cm (trashësi)
 • i thjeshtë  për t'u përdorur).

SI marrim frymë? (inhalatore)

Ne marrim frymë dhe lëshojmë frymën më shumë se 20.000 herë brenda një dite. Kur marrim frymë gjoksit ngritën dhe diafragma u përhap poshtë, duke bërë një vakum të pjesshme në gjoks. Ky vakum tërheq frymën e marrë në  rrugët e sipërme dhe e poshtme të frymëmarrjes. Kur e lëshojmë frymën, mushkëritë dhe gjoksit kthehen në pozitën fillestare dhe ajri i harxhuar lëshohet përmes rrugëve të frymëmarrjes. Frymëmarrja  kontrollohet saktësisht nga qendra për frymëmarrje për gjendjen aktuale metabolike - për shembull, për aktivitet fizik ose për pushim.

Inhalator kompresor me klipa

Model NB 80

Me kujdes të duhur dhe me përdorim adekuat, Inhalatori NB 80 do t’ju mundësojë një trajtim të afatgjatë dhe të besueshme. Ky inhalator punon  në rrymë alternative. Trajtimet kryhen shpejt, në mënyrë të sigurt, të qetë dhe në mënyrë të këndshme, duke e bërë këtë ihalator ideal për të gjithë grup moshat. Para se të përdorni këtë inhalator rekomandohet të lexohet me kujdes udhëzimin për përdorim për të ditur se çfarë funksione ka dhe të bëhet një konsultim me një specialist ORL ose me një pulmoalergolog. Me këshillat dhe udhëzimet e tyre ju do të ndjeheni më të sigurt në përdorimin dhe do të dini në çfarë mënyrë do ti merrni rezultatet më të mira nga trajtimet e inhalimit për gjendjen e caktuar respiratore. Inhalatori NB 80 përdoret për trajtimin e astmës, sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike (COPD) dhe sëmundje të tjera respiratore që kërkojnë përdorimin e ilaçeve aerosole gjatë trajtimit. Për përdorimi i i laçeve aerosole duhet të keni një udhëzim për përdorim  nga mjeku juaj.

 

Teknologjia VA (Valve Technology Adjustable – Teknologji i rregullimit të ventilit)

 

Ventili i përshtatshëm ka aftësinë në mënyrë të qetë t’i mbartë ilaçet me viskozitetit të ndryshëm në përputhje me nevojat e çdo përdoruesi. Teknologjia jonë VA lejon rregullimi i nivelit të  spërkatjes prej 0.1 (i mbyllur) - 0.25 ml / min (plotësisht i hapur). Niveli i spërkatjes  mund të rregullohet nga ana e përdoruesit në një mënyrë shumë të lehtë. Niveli i lartë i spërkatjes është dedikuar për ilaçe me viskozitet të lartë dhe për të rriturit, ndërsa niveli  i ulët i spërkatjes (me ventil të mbyllur) është më i përshtatshëm për foshnjat dhe fëmijët (me kapacitet më të ulët të mushkërive).

Pajisje shtesë: Ventili i inhalatorit, zorrë për ajrin, filtra për ajër, një pjesë për gojë, adapter AC, një qese për ta ruajtur, udhëzimi për përdorim, fletë garancie.

Tiparet e inhalatorit:

 • "VA" teknologji
 • me ventil të përshtatshëm
 • madhësia e grimcave <3 Pm
 • punon në mënyrë të qetë
 • ka një reduktor dhe një pengues i vibracioneve
 • kapaciteti i enës për ilaç 5 ml
 • ideal për fëmijët. maskë për fëmijë dhe të rriturit
 • adapter AC 12 V
 • i testuar klinikisht
 • 2 vjet garanci
 • pesha: 600 g (pa pajisje shtesë)
 • Dimensionet: 14 cm (gjatësi) x 10 cm (gjerësi) x 7 cm (lartësi)
 • i thjeshtë për t'u përdorur dhe për pastrim

Inhalator kompresor për përdorim intensiv

Model NB 500

Me kujdes të duhur dhe me përdorim adekuat, Inhalatori NB 500 do t’ju mundësojë një trajtim të afatgjatë dhe të besueshme. Ky inhalator punon  në rrymë alternative. Trajtimet kryhen shpejt, në mënyrë të sigurt, të qetë dhe në mënyrë të këndshme, duke e bërë këtë ihalator ideal për të gjithë grup moshat. Para se të përdorni këtë inhalator rekomandohet të lexohet me kujdes udhëzimin për përdorim për të mësuar se çfarë funksione ka dhe të bëhet një konsultim me një specialist ORL ose me një pulmoalergolog. Me këshillat dhe udhëzimet e tyre ju do të ndjeheni më të sigurt në përdorimin dhe do të dini në çfarë mënyrë do ti merrni rezultatet më të mira nga trajtimet e inhalimit për gjendjen e caktuar respiratore. Inhalatori NB 500 përdoret për trajtimin e astmës, sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike (COPD) dhe sëmundje të tjera respiratore që kërkojnë përdorimin e ilaçeve aerosole gjatë trajtimit..

Në kompletin keni: Ventili i inhalatorit, zorrë për ajrin,  filtra për ajër, një pjesë për gojë, adapter AC, një qese për ta ruajtur, udhëzimi për përdorim, fletë garancie.

Karakteristikat e inhalatorit: 

 • "VA" teknologji
 • me ventil të përshtatshëm
 • madhësia e grimcave <2.5 Pm
 • punon në mënyrë të qetë
 • me një kuti për absorbim të vibracioneve
 • kapaciteti i enës për ilaç 5 ml
 • ideal për fëmijët
 • maskë për fëmijë dhe të rritur
 • punon me rrymë
 • i testuar klinikisht
 • 2 vjet garanci
 • pesha: 1,72 kg (pa pajisje shtesë)
 • Dimensionet: 22,2 cm (gjatësi) x 15,8 cm (gjerësi) x 12 cm (lartësi)
 • i thjeshtë për t'u përdorur dhe  për pastrim
© AudioBM | 2017