Audio BM hearing aids and ENT

Ekipi ynë

Ordinanca


Naroden Front 29/3 Kapishtec Qendër – Shkup

Spec. - Dr Goce Zlateski

Specialist i otorinolaringologjisë

 • Fakulteti i Mjekësisë  Shkup – Katedra e Otorinolaringologjisë
 • Fakulteti i Mjekësisë  - Pleven, R.Bullgarisë, Mjekësia e përgjithshme
 • Certifikata për pjesëmarrje në konventat e shumta ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit

Naroden Front 29/3 Kapishtec Qendër – Shkup

Vesna Ancevska

Infermiere – Defektolog

 • Fakulteti Filozofik - Shkup – Instituti i defektologjisë- Defektologji
 • SHMQSH “Dr.Pançe karagjozov " – Skopje, Infermiere

Shitore


Naroden Front 29/3 Kapishtec Qendër – Shkup

Maja Fotevska

Udhëheqës, Defektolog i diplomuar

 • Fakulteti Filozofik - Shkup – Instituti i defektologjisë- Defektologji
 • Shkolla e mesme"Dr. Jovan Kallauzi" – Manastiri, Infermiere
 • Vrnjacka Banja - R. Serbisë 2015 - Produktet e reja Unitron, Bernafon, Rossmax
 • Kovacica - Serbia 2012 – aparatet e dëgjimit  Bernafon dhe Unitron
 • Divcibare - Serbia 2013 -aparatet e dëgjimit  Bernafon dhe Unitron
 • Beograd - Serbia 2014 - aparatet

Naroden Front 29/3 Kapishtec Qendër – Shkup

Nenad Trpevski

Serviser

 • Shkolla e mesme "Orce Nikolov" - Shkup - Elektronika dhe Telekomunikacione - Teknik i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • Zvicër 2005 - Përbërja, servisimi dhe problematika e aparateve të dëgjimit Bernafon
 • Kanada 2005 - Përbërja, servisimi dhe problematika e aparateve të dëgjimit Unitron
 • Mali i Zi, -Serbi2011 aparatet e dëgjimit Bernafon dhe Unitron
 • Kovacica - Serbi 2012 - apa

Dimitar Vlahov 21 Strumica (tek Atlantis)

Trajçe Minov

Defektolog i diplomuar

 • Fakulteti Filozofik - Shkup - Instituti i defektologjisë, Defektologji
 • Fakulteti Filozofik - Shkup - Instituti i defektologjisë
 • Edukimi special dhe rehabilitim- në vazhdim - Shkolla e mesme "Jane Sandanski" – Strumicë
 • Vrnjacka Banja - R. Serbisë 2015 - Produktet e reja Unitron, Bernafon, Rossmax

Ruza Delcheva PNR Manastiri (afër Terra TV)

Natasha Kabala Veljanov

Defektolog i diplomuar

 • Fakulteti Filozofik - Shkup - Instituti i defektologjisë, Defektologji
 • Shkolla  e mesme"Dr. Jovan Kallauzi" –Manastir, Infermiere

Nikolla Karev PNR Ohër (Qendra tregtare Trudbenik)

Marija Filiposka

Shitës

Logopede e Diplomuar

- Shkolla ;

- Fakulteti mjekis  - Shkup, drejtimi logopedi;

- Sertifikat .


© AudioBM | 2017