Audio BM hearing aids and ENT

BAHA

Baha® impiante për përçueshmëri të eshtrave

Më shumë se 30 vjet Baha® implantet kockore i lidhen njerëzit me botën e tingujve. Produktet Cochlear Baha® janë zgjidhje të testuar klinikisht për trajtimin e dëmtimit të dëgjimit konduktiv, dëmtimin e dëgjimit të përzier dhe shurdhim njëanësh. Produktet Cohclear Baha® përdorin përçueshmërinë e eshtrave të dëgjimit për të transmetuar të tingullin në veshin e brendshëm.

Mënyra e punimit: Procesori i tingullit merr vibracionet e tingujve ndërsa pjesa lidhëse i konverton tingujt më të fuqishme në vibracione mekanike nga procesori Cochlear Baha® deri në implantin. Një implant i vogël të titanit  vendoset në kockën mbrapa veshit ku rritet bashkë me kockën. Implanti transmeton vibracionet direkt në koklea përmes përçueshmërisë së eshtrave.

© AudioBM | 2017