Audio BM hearing aids and ENT

NUCLEUS 5

Cochlear Nucleus CP810 Procesori i tingullit

Cochlear Nucleus CP810 procesori i tingullit me implantin koklear shërben për të transmetuar tingullin deri në koklea, që paraqet veshi i brendshëm. Procesori përbëhet nga një njësi të procesimit, grep, konektor, kabllo për konektim, dhe një  modul për bateri. Të dy butonat  nga njësia e procesimit  Ju mundësojnë kontroll mbi  funksionet e procesorit tuaj.

Gjithashtu ju mund të përdorni telekomandën Cochlear Nucleus CR 110 për të kontrolluar funksionet e procesorit tuaj. Ajo ju lejon në mënyrë të lehtë të komunikoni me dy procesorë në të njëjtën kohë. Gjithashtu ofron një  zgjidhje të problemave që mund të paraqiten.

Cochlear Nucleus CP810

 1. Konektor
 2. Magnet për konetkor
 3. Kabllo për konektim
 4. Buton i ulët
 5. mikrofoni
 6. butoni i lartë
 7. Indikator për dritë
 8. grep
 9. pjesa e procesimit
 10. modul për bateri
 11. kapak për pjesa shtesë
© AudioBM | 2017