Audio BM hearing aids and ENT

MOXI FIT

Moxi Fit 800, Moxi Fit 700, Моxi Fit 600

Aparati me një autoparlant në veshin jep një zë të pastër dhe të shkëlqyeshëm në veshin tuaj:

 • Opsioni Sound Nav Ju  mundëson dëgjim optimal, komfor dhe qartësi në një maksimum nga 7 rrethime duke drejtuar automatikisht mikrofonin në varësi të mjedisit.
 • Opsioni Sound Conductor Ju mundëson balancimin automatike në drejtimin e mikrofonit veçanërisht gjatë ndryshimit të ambientit  nëse ajo do të jetë një bisedë në një ambient me zhurmë, ku ka zhurmë, ose në ndonjë ambient të qetë si  dhe me mundësi  për të shijuar muzikën.
 • Opsioni SpeechZone 2 me amplifikim binaural përforcim ju mundëson në mënyrë të qartë t’i dëgjoni  bashkëbiseduesit  në interval nga 360 °
 • Opsioni SpeechZone Ju mundëson orientimin maksimale e mikrofon ndaj bashkëbiseduesit kur aparatet do të detektojnë se  burimin e zërit- e të folurit – është  përpara, kur ju jeni në një ambient me zhurmë.
 • Log It All  - merren të dhëna statistikore  për mbajtjen e aparatet tuaja, në mënyrë të veçantë për çdo mjedis me çka merret një pamje për stilin tuaj të jetës dhe opsionet që i ofron aparatin tuaj të dëgjimit, por më tej  janë të nevojshme rregullime të mëtejshme.
 • Automatic Adaptiion Manager - një funksion që aktivohet kur ka nevojë me çka ju automatikisht e merrni amplifikimin e nevojshme në varësi nga përvoja e mbajtjes së aparatit të dëgjimit.
 • Binaural Phone- me këtë funksion zërin nga telefoni do ta dëgjoni në të dy aparatet e dëgjimit wireless pa përdorimi i ndonjë pajisje shtesë.
 • MyMusic – Muzika si një burim artificial të tingullit tek personat me dëmtime të dëgjimit shpeshherë nuk u lejon që të shijojnë atë. Me opsionin MyMusic Ju përsëri mund t’i dëgjoni tingujt e muzikës suaj të preferuar.
 • Pinna Effect – Një funksion me të cilin dëgjimi nëpërmjet aparatit është shumë afër dëgjimit natyral.
 • Natural Sound Balance – Opsion me të cilin zëri i  paamplifikuar që  hyn dhe përzihet me zërin e amplifikuar balancohet në mënyrë për t’u marrë një zë më natyror.
 • AntiShock – tingujt e  fortë dhe e papritur që  vazhdimisht i ka rreth nesh me këtë opsion shuhen pa të ketë ndikim mbi ngritjen e tingujve të tjera.
© AudioBM | 2017