Audio BM hearing aids and ENT

INIZIA 1

INIZIA 1 është zgjedhje e përkryer për të gjitha standardet e dëmtimit të dëgjimit si në ambient të zhurmshme dhe në një ambient të qetë me që përmirësohet kuptueshmëria e të folurit. Ky lloj i aparatit ka disa modele, nga modeli që vihet në kanal deri në Modelin Power dhe për këtë arsye është i përshtatshëm për çdo lloj të dëmtimit të dëgjimit. Më e rëndësishmja nga të gjitha është përpunimi i sinjaleve auditive me teknologjinë më të fundit ChannelFree ™. Pragu i  përpunimit digjital me këtë aparat është deri në  8 kHz. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se ky aparat ka një model të tipit Nano RITE (Autoparlanti është direkt në kanalin e veshit). Orientimi adaptiv i mikrofonit siguron transmetimin e të përsosur të tingullit. Regjistrimi i mbajtjes që e posedon këtë aparat ofron të dhëna që specialistit tuaj për aparatin e dëgjimit u tregon në të cilat ambiente dhe cilat programe janë më të përdorur (3 programe prej 3 programeve opsionale). Opsioni për të reduktuar zhurmën dhe menaxhimi i avancuar me zhurmë të qetë në kombinim me teknologjinë Channel Free, do t’ju lejojë përvojën e dëgjimit që deri me tani nuk e ka pasur me asnjë aparat të tjetër të dëgjimit.

Aparati është në dispozicion në disa modele të tilla si: aparat mbrapa veshi, aparati i dëgjimi me autoparlant drejtpërdrejt në veshin dhe modeli i aparatit që futet në kanal.

© AudioBM | 2017