Audio BM hearing aids and ENT

Ordinancë

Ordinanca specialistike për vesh, hundë dhe laring “AudioBM Medikal”

Dr. Goce Zlateski

 • Kontrolle specialistike ORL
 • Diagnostika ednoskopike
 • Trajtimi i sëmundjeve të veshit, hundës dhe laringu
 • Fibernazofaringolaringoskopi
 • Trajtimi i epistakseve
 • Timpanometria dhe refleksi stapedial
 • Inhalime
 • Aspirime
 • Larja e  veshit me heqjen e cerumenit
 • Material për analiza mikrobiologjike dhe laboratorike
 • Eko-ja e sinuseve
 • Kabineti për rehabilitim të dëgjimit dhe të të folurit
 • Audiometria tonale liminare
 • Kontrolli i kuptueshmërisë së të folurit pas adaptimit të aparatit të dëgjimit
 • Rehabilitimi i personave me pengesa në  dëgjimin dhe në të folurit

© AudioBM | 2017