АудиоБМ слушни апарати и ординација за оториноларингологија

BERNAFON

Bernafon

Пионер во развојот на технологијата на слушни помагала. Иноватор на Channel Free дигиталното процесирање на звучните сигнали. Повеќе од 70 години Bernafon обезбедува најдобри можни решенија со цел да им помогне на лицата со оштетен слух.


neo
inizia1
nevara
junaa9
© AudioBM | 2017